Swarovski Crystal Xillion Navette Fancy Stone 4228 MM 8,0X 4,0

Swarovski Crystal Xillion Navette Fancy Stone 4228 MM 8,0X 4,0